• 30 maja 2024

Instalacje fotowoltaiczne na dachach i w ogrodach stają się coraz bardziej popularne. Ze względu na rosnące koszty energii jest to trend rosnący. Dla bezpieczeństwa takich instalacji ważne jest, aby ich montaż zlecić profesjonalistom. Temat ten został omówiony bardziej szczegółowo poniżej.

Jaka jest różnica między instalacją fotowoltaiczną a solarną?

Instalacje fotowoltaiczne są szczególne i wymagają profesjonalnej uwagi na wszystkich etapach. Niezbędne jest prawidłowe zaprojektowanie, zainstalowanie i codzienna eksploatacja systemu fotowoltaicznego.

Ważne jest, aby zrozumieć podstawowe różnice pomiędzy prądem zmiennym a stałym. Różnice te są istotne dla bezpieczeństwa naszych domów. Projektując instalację, oraz dobierając jej zabezpieczenia, należy wziąć pod uwagę zagrożenia i cechy. Zapewni to najbardziej efektywne działanie fotowoltaiki.

Podstawowe zagrożenia związane z instalacjami fotowoltaicznymi

W instalacji fotowoltaicznej występuje napięcie stałe, które może sięgać nawet 1500V DC. Na napięcie na zaciskach modułu fotowoltaicznego i prąd w obwodzie mają wpływ warunki zewnętrzne, takie jak temperatura, światło i zacienienie. Prąd stały może występować zarówno w modułach PV, jak i w falownikach. Jest to niebezpieczne w przypadku wystąpienia usterki lub zwarcia. Nawet pożar instalacji może spowodować poważne szkody.

Niebezpieczne mogą okazać się przeciążenia modułów. Możliwe jest, że osiągną one 15-20% i spowodują zwarcie. To powoduje, że moduł PV przestaje produkować prąd.

Istnieje wiele innych zagrożeń związanych z instalacjami fotowoltaicznymi. Moduły są bardzo delikatne i wrażliwe na przepięcia. Nie ma znaczenia czy są one spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi czy przepięciami łączeniowymi. Zagrożenie wzrasta, gdy moduł fotowoltaiczny PV montowany jest na dachach w pobliżu instalacji odgromowych. Skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa jest więc również niezbędna.

Skuteczny system ochrony fotowoltaicznej

Projektowanie systemu ochrony wiąże się z wieloma etapami. Musi on być dostosowany do konkretnego budynku. Ważne jest, aby przestrzegać norm technicznych, aby zrobić to prawidłowo. Instalacja odgromowa jest jednym z elementów takiego systemu. Przed przeciążeniem i zwarciem chronią ją wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki nadprądowe za falownikiem. Można też zaprojektować ograniczniki przepięć i wyłączniki różnicowoprądowe.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top